Идеи за автоматизация, или от къде да започнем?

И така, вашата система е готова.
Всички модули са добавени на правилните места, кръстени са по подходящ начин, можете да ги контролирате от телефона си, от където си пожелаете.

ЧУДЕСНО! A СЕГА НАКЪДЕ?

В тази секция ви даваме примери за прости, но ефективни автоматизации, които можете да направите с вашата FIbaro система. За повечето графичният интерфейс на Home Center 2 и Home Center Lite е напълно достатъчен. За някои по-специфични се изисква LUA код, който е достъпен само за потребителите на Home Center 2.

Тук не разглеждаме примери за автоматизация с други контролери, като VeraEdge, или NеticHOME. Логиката на работа с тях е сходна, макар да има някои различия в интерфейса.


ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕ И ОТОПЛЕНИЕ В ЗОНИ, В КОИТО НЯМА НИКОЙ

Когато се намирате в определена стая, бихте желали да е уютно осветена и добре затоплена. Често обаче се случва да излезем от стаята уж за малко, но да се окаже, че сме оставили стаята за дълго и съвсем ненужно с включено осветление и отопление.

Използвайки Fibaro Motion sensor и LUA, можем да установим, че липсва движение в стаята, за определен период от време и да използваме този факт, за да накараме осветлението да изгасне. Ако лисата на движение продължи, същата съдба да сполети и отоплението.

СУПЕР! НО КАК?

Списък с необходимото:
1 x Fibaro Motion Sensor – по един за всяка стая, която искаме да управляваме.
1 x Fibaro Dimmer Module – по един за всеки кръг за осветление.
1 x Fibaro Dual, или Single Relay Module – за всеки от отоплителните уреди във всяка стая.

Сцената

Създайте следната LUA сцена. В примерът по-долу датчика за движение е с ID 65. Вашият най-вероятно ще е с друго ID, така че променете тази стойност да отговаря на вашата система.

1. Отивате на Scenes, Add scene.
2. Отваря се прозорец за създаване на нова сцена. Дайте и име и я сложете в помещението, за което се отнася.
3. Отивате на Advanced.
4. Избирате вторият бутон Save точно до Lua.
5. Натиснете синият бутон Save вдясно.
6. Отивате на Advanced.
7. Добавете LUA кода по-горе.
8. Не забравяйте Save!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
--[[
%% properties
65 value
%% globals
--]]
 
local motionID = 65
local lightDelay = 30     -- 30 seconds
local heatDelay = 15 * 60 -- 15 minutes
 
-- Only allow one instance of the current scene to run at a time
if (fibaro:countScenes() > 1) then
end
 
local motion, mTime = fibaro:get(motionID, 'value')
 
motion = tonumber(motion)
mTime = os.time() - mTime -- convert this to number of seconds ago.
 
function turnThingsOn()
  fibaro:call(71, 'turnOn') -- light
  fibaro:call(76, 'turnOn') -- light
  fibaro:call(84, 'turnOn') -- heat
end
 
if (motion > 0) then
  -- there is motion - make sure the lights and heating are on
  turnThingsOn()
else
  -- there is no motion - wait until there has been no motion for the required time
  -- then turn off the lights and then the heating.
  local lightsOn = true
  local heatingOn = true
  while ((motion == 0) and (lightsOn or heatingOn)) do
    if ((mTime >= lightDelay) and lightsOn) then
      lightsOn = false -- only let this happen once
      fibaro:call(71, 'turnOff') -- light
      fibaro:call(76, 'turnOff') -- light
    end
 
    if ((mTime >= heatDelay) and heatingOn) then
      heatingOn = false -- only let this happen once
      fibaro:call(84, 'turnOff') -- heat
    end
 
    fibaro:sleep(1000) -- give the system some breathing space
 
    -- then check it all again...
    motion, mTime = fibaro:get(motionID, 'value')
 
    motion = tonumber(motion)
    mTime = os.time() - mTime -- convert this to number of seconds ago.
  end -- jump back to the top of the loop
 
  -- only gets here if the loop finishes
  -- and that only happens if everything is off
  -- or there is motion again.
  if (motion > 0) then
    turnThingsOn()
  end
end

Някои забележки и допълнителни идеи.

В сцената по-горе изключваме релета, които контролират отоплението. Ако имате Z-Wave радиаторни клапани (напр. Danfoss Living Connect Z), тогава вместо да ги включвате / изключвате, трябва да промените тяхната зададена температура на някаква по-ниска стойност, която ефективно да ги изключва, или нормална стойност, която да ги включва. Използвайте fibaro:call() функцията за тази цел, но използвайте setValue вместо turnOn и turnOff.

За нас


Адрес:
България, София 1407, бул. “Банат” 19

Контакти

Телефон:
+359 888252576
Е-мейл:
sales@intellihome.bg