Идеи за автоматизация, или от къде да започнем?

И така, вашата система е готова.
Всички модули са добавени на правилните места, кръстени са по подходящ начин, можете да ги контролирате от телефона си, от където си пожелаете.

ЧУДЕСНО! A СЕГА НАКЪДЕ?

В тази секция ви даваме примери за прости, но ефективни автоматизации, които можете да направите с вашата FIbaro система. За повечето графичният интерфейс на Home Center 2 и Home Center Lite е напълно достатъчен. За някои по-специфични се изисква LUA код, който е достъпен само за потребителите на Home Center 2.

Тук не разглеждаме примери за автоматизация с други контролери, като VeraEdge, или NеticHOME. Логиката на работа с тях е сходна, макар да има някои различия в интерфейса.


ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЕНТИЛАТОР ЗАЕДНО С ЛАМПА (И ИЗКЛЮЧВАНЕ СЪС ЗАКЪСНЕНИЕ)

Тук ще „вържем” вентилатора на банята към димера на осветлението. Когато лампата се включи, се включва и ветилатора и обратното.

Използвайки LUA можем да програмираме и допълнителен контрол и да укажем на вентилатора да се изключи след 5 минути, но за това по-късно.

СУПЕР! НО КАК?

Списък с необходимото:
1 x Fibaro Dimmer
1 x Fibaro Dual или Single Relay

Сцената

Създайте следната сцена в графичния интерфейс, за включване на вентилатора:

Създайте следната сцена в графичния интерфейс, за изключване на вентилатора:

1. Отивате на Scenes, Add scene.
2. Отваря се прозорец за създаване на нова сцена. Дайте и име и я сложете в помещението, за което се отнася.
3. Не забравяйте синият бутон Save в горния десен ъгъл.
4. Отивате на Advanced.
5. Натискате + и намирате димера на осветлението в подменю Devices.
6. Променете стойността в зеленото поле на ON (за сцената за включване) или OFF (за сцената за изключване).
7. Променете второто жълто поле да показва Then вместо And.
8. Натиснете последният + и заредете релето на вентилатора в подменю Devices.
9. Променете зеленото поле на Turn On (за сцената за включване) или Turn Off (за сцената за изключване).
10. Пак Save.

Някои забележки и допълнителни идеи.

Както забелязвате са необходими 2 сцени за всеки вентилатор. Ако имате Home Center 2, използвайки LUA можете да комбинирате двете сцени в една и да зададете забавяне за определено време на изпълнението на командата по изключване.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
--[[
%% properties
93 value
%% globals
--]]
 
locallightID = 93 -- change in the trigger if you change it here
local fanID = 99
local fanDelay = 5 * 60 -- 5 minutes (the value is in seconds)
 
-- Only allow one instance of the current scene to run at a time
if (fibaro:countScenes() > 1) then
end
 
local value, timestamp = fibaro:get(lightID, 'value')
if (value == '0') then -- is the light off?
  -- the light has been turned off
 
  -- keep looping until the light has been off for 5 minutes
  while ((value ~= '0') or ((os.time() - timestamp) < fanDelay)) do
    fibaro:sleep(1000) -- let other things happen for a second, just wait here
    value, timestamp = fibaro:get(lightID, 'value')
  end
  -- the light has been off for long enough now.
  fibaro:call(fanID, 'turnOff') -- turn off the fan
else
  -- the light has been turned on
  fibaro:call(fanID, 'turnOn') -- turn on the fan
end

За нас


Адрес:
България, София 1407, бул. “Банат” 19

Контакти

Телефон:
+359 888252576
Е-мейл:
sales@intellihome.bg