Компоненти на безжичната мрежа:

Контролен модул
(Z-wave gateway) с вграден изход към Интернет. Това е мозъка на домашната ви безжична мрежа (Home Аrea Network), където се регистрират и управляват всички периферни модули (сензори и изпълнителни механизми) чрез протокола Z-wave. Контролният модул също работи и като портал към външния свят, коeто позволява контрол и управление на вашия HAN чрез браузър или смартфон от всяка точка на света, през Интернет.


Периферни модули
са различни Z-wave елементи, които действат като сензори (електричество, светлина, движение, газ и т.н.) или като активатори (ключове, димери, контролни вентили и др.). Всички тези модули са инсталирани в дома ви и по предварително програмирана логика и/или при настъпили събития, се активират (т.е. се включват / изключват, изпращат съобщения/данни и т.н.).


Интернет базирана (cloud) част,
която отговаря за общо управление на системата – устройства, потребители, контрол на достъпа; достъп и управление на контролния модул през интернет; осигуряване на интелигентност и памет на решението.


Приложение за смартфон/таблет
инсталирано на вашия телефон (iPhone или Android) или таблет, откъдето може лесно и интуитивно да наблюдавате и командвате изцяло вашата система.

Системите на InteLLiHome образуват безжична мрежа с възможност за умно управление на устройства за автоматизация на дома

Автоматизирана къща

Системите на InteLLiHome образуват домашна безжична мрежа (HAN – HomeAreaNetwork), базирана на безжичния стандарт Z-wave, която е подобна на домашната WiFi мрежа като обаче работи на различна радио честота (за да се избегнат смущения) и е много, много по-енергийно ефективна.
Това дава възможност модулите на мрежата да се захранват и с батерии (където е необходимо), което прави окабеляването напълно ненужно и излишно.

Управлението на системата може да се осъществи и през всяко Уеб базирано устройство (пример PC, таблет, …), където през Интернет браузър може да наблюдавате и командвате вашата система. Най-общо казано наблюдението и командването (на уредите, които сте решили да свържете в Домашната ви система за автоматизация – HAN) е изнесено в Интернет мрежата така, че да може да се достъпва от всяка една точка на планетата в която имате достъп до Интернет.

За нас


Адрес:
България, София 1407, бул. “Банат” 19

Контакти

Телефон:
+359 888252576
Е-мейл:
sales@intellihome.bg