Модули

Тук ще намерите широк набор от периферни модули съвеместими с безжичния Z-wave стандарт.

Тези модули могат да бъдат най-общо сензори (електричество, светлина, движение, газ и т.н.) или активатори (ключове, димери, контролни вентили, термостати и др.).

Всички тези модули са инсталирани в дома ви и по предварително програмирана логика и/или при настъпили събития, се активират (т.е. се включват / изключват, изпращат съобщения/данни и т.н.).

За удобство сме разделили периферните модули на няколко групи:

- Сензори
- Активатори
- Термостати

Моля, изберете от менюто групата, която ви е необходима.

Виж кошницата → "Fibaro – стартов комплект" was successfully added to your cart.

Showing 1–12 of 34 results